Company

Osnovni podaci
Sjedište: Kralja P. I Karadjordjevića 133, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Kontakt centar: + 387 51 249 999
FAX: + 387 51 212 202
JIB: 4200209890180
PDV: 402647520001