Company

Osnovni podaci
Sjedište: Džemala Bijedića 216, 71 000 Sarajevo
Kontakt centar: + 387 51 249 999 ili 1360
FAX: + 387 51 212 202
PIB: 4200209890007