Нов корисник
Препорачал (постоечки корисник)

ПРЕПОРАЧАЈТЕ ГО ПРИЈАТЕЛОТ ВО 3 ЕДНОСТАВНИ ЧЕКОРИ

Korak 1

Чекор 1

Отпечатете го купонот за “Препорачај пријател” од интернет страната и дајте го на пријателот.

Korak 1

Чекор 2

Вашиот пријател го предава купонот при активирање на Тotal TV услугата.

Korak 1

Чекор 3

Вашиот пријател станува наш корисник, и вашата претплата за следниот месец ќе биде 1 денар.

Што овозможува акцијата “препорачај пријател”?

Акција “препорачај пријател” овозможува на сите постоечки postpaid корисници на Total TV (кои ги имаат подмирено сите доспеани сметки и немаат активна некоја друга промотивна акција), да добијат…


Каде можам да го пронајдам купонот и дали постои некој услов кој треба да го исполнам за да ги остварам поволностите на оваа акција?

За да го искористите попустот за месечната претплата од 1 ден. потребно е да го испечатите купонот од нашата веб страна, да ги внесете своите податоци и да му ги дадете на пријателот кој сака да…


Кога ќе ми биде намалена сметката?

По активацијата на корисникот кого го имате препорачано, вашата претплата за првиот пресметковен период ќе изнесува само 1 Ден.

Кои поволности ги остварувам доколку препорачам нов корисник?

По активација на корисникот кого го имате препорачано, вашата претплата за првиот пресметковен период ќе изнесува само 1 ден. Понудата е важечка само доколку е пополнет образец на купонот кој му е…


Колку пријатели можам да препорачам?

Корисникот може да оствари неограничен број на препораки.

Дали во промотивниот период можам да препорачам пријател?

Во промотивниот период немате можност за користење на акција “препорачај пријател” , бидејќи веќе имате активна една од промотивните акции.