Company

Osnovni podaci
"Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže" d.o.o.
Adresa: Bulevar Peka Dapčevića 19, 11000 Beograd
PIB: 101038731
Matični broj: 17280554