PIN kod

Fabrički definisan PIN kod je 0000. Zbog dodatne zaštite prilikom blokiranja određenih TV kanala PIN kod možete promeniti:1. Odaberite dugme na daljinskomMenu i potvrdite sa Ok 2. Odaberite opciju...

Pročitajte više

Šta je Total TV?

Total TV je vodeći regionalni satelitski provajder koji omogućava praćenje velikog broja najpopularnijih domaćih i stranih TV kanala u bilo kom delu Srbije, bez geografskih ograničenja zahvaljujući...

Pročitajte više

Total TV aktivacija: Kako mogu da postanem korisnik Total TV-a?

Da biste postali korisnik naše usluge potrebno je da imate ličnu kartu izdatu na teritoriji Srbije i da se prijavite na jedan od ponuđenih načina:slanjem prijave na naš mail info@totaltv.tvodlaskom...

Pročitajte više

Da li TotalTV mogu koristiti i van granica teritorije Srbije?

Total TV možete koristiti širom Evrope i postati deo internacionalne satelitske platforme prepoznatljive po najsavremenijoj tehnologiji i vrhunskoj ponudi programa.

Pročitajte više

Da li potpisnik ugovora za Total TV mora biti i vlasnik nekretnine?

Potpisnik ugovora ne mora biti vlasnik nekretnine gde će se instalirati oprema. Glavni uslov je da lice koje potpisuje ugovor ima ličnu kartu izdatu na teritoriji Republike Srbije.

Pročitajte više

Šta označava akcija “preporuči prijatelja?”

Akcija “preporuči prijatelja” omogućava svim postojećim postpaid korisnicima Total TV-a (koji su izmirili svoja dospela dugovanja i nemaju aktivnu drugu promotivnu akciju), da dobiju mesečnu...

Pročitajte više

Koje pogodnosti ostvarujem ukoliko preporučim novog korisnika?

Nakon aktivacije korisnika koga ste preporučili, Vaša pretplata za prvi naredni obračunski period će iznositi samo 1 din. Ponuda je važeća samo ukoliko je popunjeni obrazac kupona priložen...

Pročitajte više

Koliko prijatelja mogu preporučiti?

Korisnik može ostvariti pravo na ovu akciju neograničen broj puta.

Pročitajte više

Gde mogu pronaći kupon i da li postoji neki uslov koji moram ispuniti da bih ostvario pogodnosti ove akcije?

Da biste iskoristili pogodnosti akcije potrebno je da odštampate kupon sa sajta, unesete svoje podatke i predate ga prijatelju koji želi da postane korisnik Total TV-a. Novi korisnik, prilikom...

Pročitajte više

Kada dobijam umanjenje računa?

Nakon aktivacije korisnika koga ste preporučili, vaša pretplata za prvi naredni obračunski period će iznositi 1 din.

Pročitajte više