Кои пакети имате во понуда на Total MIX?

Во понуда се 3 пакети: Total MIX 5, Total MIX 10 и Total MIX 50. Total MIX 5 - интернет преку Wi-Fi до 5 Mb/s; Total MIX 10 - ADSL интернет до 10 Mb/s; Total MIX 50 - оптички интернет до 50 Mb/s.Во...

Дознајте повеќе

Дали можам да активирам prepaid договор во рамки на Total MIX?

Не, за жал во понуда на Total MIX не постојат prepaid пакети.

Дознајте повеќе

Koja e минималната договорна обврска за Total MIX?

Минималната договорна обврска за услугата Total MIX е 24 месеци.

Дознајте повеќе

Како можам да станам корисник на услугата Total MIX?

Доколку сакате да станете корисник на Total MIX услугата потребно е да: 1. Контактирате со нашиот Контакт центар на 02 30 63 000 или 2. Пополнете on-line барање преку нашата интернет страна.

Дознајте повеќе