Плаќање на сметки

Плаќањето можете да го извршите во било која пошта, банка или преку електронско банкарство. Имате избор на уплата на една од трансакциските сметки во Тутунска, Алфа или Комерцијална банка: Тутунска...

Дознајте повеќе

На кој начин можат да ги регулирам моите месечни обврски кон вас?

Вашите месечни обврски за претходниот месец можете да ги подмирите до 15-ти во месец на шалтер во некоја од банките, во пошта или преку е-банкинг.

Дознајте повеќе

Го извршив плаќањето, а услугата се уште не ми е активна, на кој е-маил или факс можам да ви пратам доказ за уплатата?

Потребни се 48 часа за вашата уплата да се најде на вашата финансиска картичка, без да се сметаат деновите од викендите, потоа можете да очекувате повторно активирање на картичката. Уплатницата...

Дознајте повеќе