Da li potpisnik ugovora za Total NET mora biti i vlasnik fiksne telefonske linije?

Vlasnik telefonskog priključka ne mora nužno biti i vlasnik Total NET ugovora.

Pročitajte više

Kako mogu postati korisnik Total NET-a?

Da biste postali korisnik Total NET usluge potrebno je da posedujete aktivnu digitalnu telefonsku liniju. Priključenje na Total NET servis je besplatno. Potrebno je da podnesete zahtev za...

Pročitajte više

Šta je potrebno za korišćenje Total NET-a?

Za korišćenje Total NET usluge potrebno je postojanje aktivnog, digitalnog telefonskog priključka na centrali Korisnika, bez dvojnika.

Pročitajte više

Koja je minimalna Ugovorna obaveza za Total NET ugovor?

Minimalna ugovorna obaveza za Total NET uslugu je 12 meseci.

Pročitajte više

Da li mogu aktivirati prepaid ugovor u okviru Total NET-a?

Ne, nažalost u ponudi Total NET-a ne postoje prepaid paketi.

Pročitajte više

Koje pakete imate u ponudi Total NET-a?

Zahtev za promenu paketa korisnik može uputiti jednom u toku 30 kalendarskih dana, a korišćenje novog paketa započinje po izvršenju promene paketa od strane Telekoma Srbija.

Pročitajte više

Na koji način se može izvršiti promena Total NET paketa?

Promenu paketa korisnik može izvršiti telefonskim putem ili upućivanjem pisanog zahteva. U ponudi imamo tri paketa, uz Ugovornu obavezu na 12 ili 24 meseca. Paketi su do 5 Mb/s, do 10 Mb/s i do 20...

Pročitajte više

Koji model rutera dobijam?

Korisnici Total NET-a dobijaju na korišćenje Wi-Fi ADSL modem/ruter. Za POTS liniju izdaje se Wi-Fi modem/ruterTP-LINK TD-W8951ND. Za ISDN izdaje se Wi-Fi modem/ruterTP-LINK TD-W8951NB.

Pročitajte više

Da li mogu koristiti i Wi-Fi konekciju?

Da, pomoću modema/rutera koji dobijate od nas možete koristiti i Wi-Fi konekciju.

Pročitajte više

Koliki je domet Wi-Fi signala?

Nismo u mogućnosti da tačno preciziramo koliki je domet Wi-Fi signala, jer je priroda signala takva da na nju može uticati više spoljnih faktora. Neki od njih su: konfiguracija stana ili kuće,...

Pročitajte više