Da li u promo periodu mogu preporučiti prijatelja?

U promo periodu nemate mogućnost za korišćenje akcije “preporuči prijatelja”, jer već imate aktivnu jednu od promotivnih akcija.

Pročitajte više

Total TV deaktivacija: Da li mogu privremeno deaktiivrati Total TV, pod kojim uslovima i na koji vremenski period?

Korisnici koji su se opredijelili za opciju plaćanja naknade za uspostavljanje tehničkih mogućnosti (kupovinu satelitske opreme ili satelitskog prijemnika) i korisnici koji su se opredijelili za...

Pročitajte više

Šta je Total TV?

Total TV je vodeći regionalni satelitski provajder koji omogućava praćenje velikog broja najpopularnijih domaćih i stranih TV kanala u bilo kom dijelu Crne Gore, bez geografskih ograničenja...

Pročitajte više

Total TV aktivacija: Kako mogu da postanem korisnik Total TV-a?

Da biste postali korisnik naše usluge potrebno je da imate ličnu kartu izdatu na teritoriji Crne Gore i da se prijavite na jedan od ponuđenih načina:• pozivom našeg Kontakt centra: 1800• slanjem...

Pročitajte više

Da li TotalTV mogu koristiti i van granica teritorije Crne Gore?

Total TV možete koristiti širom Evrope i postati dio internacionalne satelitske platforme prepoznatljive po najsavremenijoj tehnologiji i vrhunskoj ponudi programa.

Pročitajte više

Da li potpisnik ugovora za Total TV mora biti i vlasnik nekretnine?

Potpisnik ugovora ne mora biti vlasnik nekretnine gdje će se instalirati oprema. Glavni uslov je da lice koje potpisuje ugovor ima ličnu kartu izdatu na teritoriji Crne Gore

Pročitajte više

Šta označava akcija “preporuči prijatelja?”

Akcija “preporuči prijatelja” omogućava svim postojećim postpaid korisnicima Total TV-a (koji su izmirili svoja dospjela dugovanja i nemaju aktivnu drugu promotivnu akciju), da dobiju mjesečnu...

Pročitajte više

Koje pogodnosti ostvarujem ukoliko preporučim novog korisnika?

Nakon aktivacije korisnika koga ste preporučili, Vaša pretplata za prvi naredni obračunski period će iznositi samo 1 euro. Ponuda je važeća samo ukoliko je popunjeni obrazac kupona priložen...

Pročitajte više

Koliko prijatelja mogu preporučiti?

Korisnik može ostvariti pravo na ovu akciju 3 puta u periodu od 12 mjeseci.

Pročitajte više

Gdje mogu pronaći kupon i da li postoji neki uslov koji moram ispuniti da bih ostvario pogodnosti ove akcije?

Da biste iskoristili pogodnosti akcije potrebno je da odštampate kupon sa sajta, unesete svoje podatke i predate ga prijatelju koji želi da postane korisnik Total TV-a. Novi korisnik, prilikom...

Pročitajte više