Na koji način mogu izvršiti promjenu paketa i kada se aktivira traženi paket

Prijavu paketa možete vršiti do zadnjeg dana u mjesecu za naredni mjesec, putem e mail-a na info.bh@totaltv.tv ili pozivanjem Kontakt centra na broj 051/249-999, pri čemu će Vam biti omogućeno...

Pročitajte više

Da li svakog mjeseca moram da plaćam pretplatu i u slučaju ako ne koristim Total TV?

Svi postpaid korisnici koji imaju Ugovornu obavezu od 24 mjeseca imaju i obavezu plaćanja odabranog paketa u tom periodu. Po isteku ugovorne obaveze svi post-paid korisnici imaju mogućnost da...

Pročitajte više

Koji su uslovi za aktivaciju prepaid paketa?

Da biste mogli da koristite prepaid programske pakete, neophodno je da se pri sklapanju Ugovora opredijelite za opciju plaćanja naknade za uspostavljanje tehničkih mogućnosti (kupovinu satelitske...

Pročitajte više

Da li mogu vršiti promjenu paketa u toku Ugovorne obaveze?

Da, možete vršiti promjenu paketa i za vrijeme trajanja Ugovorne obaveze.

Pročitajte više

Koje dodatne pakete imate u ponudi?

Vaš osnovni paket možete nadograditi sa dodatnim paketima u našoj ponudi kao što su HBO, Cinestar Premiere DH, Cinemax, Arena, Film BOX, BN i Club X paketi. Detaljne informacije o svim paketima...

Pročitajte više

Sta je prepaid način plaćanja i na koji vremenski period mogu uplatiti prepaid paket?

Prepaid način plaćanja Vam omogućava da platite unaprijed 3, 6 ili 12 mjeseci odabranu kombinaciju paketa i samim tim gledate samo plaćeni period. Nakon isteka tog perioda, usluga će biti isključena...

Pročitajte više

Šta se dešava nakon isteka aktiviranog prepaid paketa i koliko usluga može biti u neaktivnom statusu?

Nakon isteka perioda od 3, 6, ili 12 mjeseci prepaid paketa za koji ste se odlučili usluga se isključuje i možete imati neaktivan status sve do nove uplate neke od kombinacija prepaid paketa.

Pročitajte više

Šta je TTV kuća?

Total TV kuća je usluga koja Vam omogućava praćenje različitih kanala istovremeno na najviše do 3 televizora uz plaćanje mjesečne rente za svaki dodatni prijemnik.

Pročitajte više

Da li produžavam Ugovornu obavezu aktivacijom dodatnog prijemnika?

Da, aktivacijom dodatnog prijemnika obnavljate Ugovornu obavezu na inicijalni ugovor.

Pročitajte više

Da li TTV kuću mogu koristiti i van granica teritorije Bosne i Hercegovine?

Ne, Total TV kuću nije moguće koristiti van teritorije Bosne i Hercegovine.

Pročitajte više